Indrė Stulgaitė-Kriukienė

Dyplom na Wydziale Szkła Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Oddział w Kownie, Litwa, 2007.

 

Studia doktoranckie na Wydziale Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Litwa, 2009.

 

Udział w 6 wystawach indywidualnych (Finlandia, Holandia, Litwa, Rosja) i w ponad 20 wystawach zbiorowych (Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rosja, Ukraina).

 

Interesuje się fotografią.